INSTALACE ATEP s.r.o.

Máme velké zkušenosti v oblasti TZB, měření a regulace a automatizace provozu. Navrhneme a dodáme kompletní regulaci pro technické zabezpečení budov, optimalizaci provozu a sledování nákladů na provoz a výrobu.

Ke všem výše uvedeným službám zajistíme potřebnou administrativní agendu, projektovou dokumentaci, instalační a přípravné práce, záruční a pozáruční servis. Jsme zapsáni na Seznamu odborných dodavatelů (SOD) v programu Zelená úsporám Státního fondu životního prostřední. Dodáme veškerou dokumentaci pro získaní dotace na instalaci tepelných čerpadel Vzduch – Voda, tepelných čerpadel Země – Voda, tepelných čerpadel Voda – Voda, ventilačních jednotek s rekuperací energie a solárních systémů pro ohřev vody.

Tepelná čerpadla

Moderním, ekologický a z provozního hlediska úsporný systém pro vytápění a ohřev bazénů je tepelné čerpadlo. Je mnoho druhů tepelných čerpadel. Nejrozšířenější v České republice jsou tepelná čerpadla VZDUCH – VODA, tepelná čerpadla VODA-VODA a tepelná čerpadla ZEMĚ – VODA. Pro vytápění průmyslových objektů a velkoplošných hal jsou často vhodnější teplená čerpadla typu VZDUCH – VZDUCH.

Pořizovací náklady tepelných čerpadel mohou být vyšší než u jiných zdrojů tepla. Při správném návrhu tepelného čerpadla, vhodném výběru dodavatele a precizní instalaci je rozdíl mezi pořizovací cenou topného systému s tepelným čerpadlem a topného systému s jiným zdrojem jen pouze několik procent z celkové ceny. Pořizovací cena tepelných čerpadel je ovšem kompenzována výrazně menšími náklady na provoz. Návratnost investice do tepleného čerpadla se může velmi lišit podle druhu použitého tepelného čerpadla a jiných faktorů.

Náklady na instalaci tepelného čerpadla pro vytápění novostavby se vrátí již během 5-7 let. V případě instalace tepelného čerpadla do již stojící budovy mohou být ještě kratší.

Principy a druhy tepelných čerpadel

Princip tepelného čerpadla je znám lidstvu poměrně dlouhou dobu. Již roku 1748 skot William Culen úspěšně dosáhl umělého zmražení hmoty (podchlazení bez vlivu počasí). Přeskočíme-li několik vývojových kroků tepelného čerpadla dostaneme se k prvnímu funkčnímu tepelnému čerpadlu, který sestrojil v letech 1855- 1857 Peter Ritter von Rittinger. Tento stroj byl zajisté velmi primitivní a neměl příliš velkou účinnost. V dnešní době díky moderním výrobním technologiím a vysoké úrovni automatizace jsem schopni relativně levně vyrábět spolehlivá tepelná čerpadla.

Solární systémy

Navrhneme Vám nejvhodnější řešení solárního systému s ohledem na Vaše požadavky. Solární systémy se hodí především pro přípravu teplé vody, přitápění a ohřev vody v bazénech. Nechejte si od nás udělat nabídku na komplexní řešení a budete mile překvapeni návratností solárního ohřevu.

Rekuperační jednotky

V současné době je většina novostaveb vzduchotěsná. Při rekonstrukcích dochází také k utěsňování většiny spár a průduchů, aby nedocházelo k nežádoucím únikům tepla. Tím se však zabraňuje přirozené výměně vzduchu v místnostech. Ve spojení s tím, ale vzniká v místnostech nedostatek čerstvého vzduchu, hromadí se zde nepříjemné pachy, vzrůstá vlhkost a může docházet ke vzniku plísní. Proto je třeba zajistit nutnou výměnu vzduchu tak, abychom minimalizovali tepelné ztráty větráním. Toto je možné pouze použitím ventilačních jednotek s rekuperací tepla tzv. rekuperačních jednotek. Rekuperační jednotka má v sobě zabudován rekuperační výměník, ve kterém odevzdá teplý znehodnocený vzduch většinu svého tepla čerstvému přiváděnému vzduchu. Teplý vzduch tak není bez užitku odveden otevřeným oknem ven.


Návrh a výběr správného řešení řízeného větrání jsou velmi náročné na odbornou znalost dodavatele. Proto našim zákazníkům nabízíme bezplatnou konzultaci v oblasti řízeného větrání. Pokud zvažujte investovat do vyššího standardu v podobě rekuperace, obraťte se na nás a nechte si vypracovat bezplatný návrh řešení.

Kontakt

Instalace ATEP, s.r.o.
Západní 773/16
779 00 Olomouc

IČ: 28596480
DIČ: CZ28596480

Tel: 739 061 607
Email: info@instalace-atep.cz

Kontaktujte nás přímo z webu


Jméno *
Firma
E-mail *
Telefon *
Zpráva *