Tepelná čerpadla

Moderním, ekologický a z provozního hlediska úsporný systém pro vytápění a ohřev bazénů je tepelné čerpadlo. Je mnoho druhů tepelných čerpadel. Nejrozšířenější v České republice jsou tepelná čerpadla VZDUCH – VODA, tepelná čerpadla VODA-VODA a tepelná čerpadla ZEMĚ – VODA. Pro vytápění průmyslových objektů a velkoplošných hal jsou často vhodnější teplená čerpadla typu VZDUCH – VZDUCH.

Pořizovací náklady tepelných čerpadel mohou být vyšší než u jiných zdrojů tepla. Při správném návrhu tepelného čerpadla, vhodném výběru dodavatele a precizní instalaci je rozdíl mezi pořizovací cenou topného systému s tepelným čerpadlem a topného systému s jiným zdrojem jen pouze několik procent z celkové ceny. Pořizovací cena tepelných čerpadel je ovšem kompenzována výrazně menšími náklady na provoz. Návratnost investice do tepleného čerpadla se může velmi lišit podle druhu použitého tepelného čerpadla a jiných faktorů.

Náklady na instalaci tepelného čerpadla pro vytápění novostavby se vrátí již během 5-7 let. V případě instalace tepelného čerpadla do již stojící budovy mohou být ještě kratší.

Principy a druhy tepelných čerpadel

Princip tepelného čerpadla je znám lidstvu poměrně dlouhou dobu. Již roku 1748 skot William Culen úspěšně dosáhl umělého zmražení hmoty (podchlazení bez vlivu počasí). Přeskočíme-li několik vývojových kroků tepelného čerpadla dostaneme se k prvnímu funkčnímu tepelnému čerpadlu, který sestrojil v letech 1855- 1857 Peter Ritter von Rittinger. Tento stroj byl zajisté velmi primitivní a neměl příliš velkou účinnost. V dnešní době díky moderním výrobním technologiím a vysoké úrovni automatizace jsem schopni relativně levně vyrábět spolehlivá tepelná čerpadla.