Specialista na tepelná čerpadla
a rekuperační jednotky

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla


Moderním, ekologický a z provozního hlediska úsporný systém pro vytápění a ohřev bazénů je tepelné čerpadlo. Je mnoho druhů tepelných čerpadel. Nejrozšířenější v České republice jsou tepelná čerpadla VZDUCH – VODA, tepelná čerpadla VODA-VODA a tepelná čerpadla ZEMĚ – VODA. Pro vytápění průmyslových objektů a velkoplošných hal jsou často vhodnější teplená čerpadla typu VZDUCH – VZDUCH.

Pořizovací náklady tepelných čerpadel mohou být vyšší než u jiných zdrojů tepla. Při správném návrhu tepelného čerpadla, vhodném výběru dodavatele a precizní instalaci je rozdíl mezi pořizovací cenou topného systému s tepelným čerpadlem a topného systému s jiným zdrojem jen pouze několik procent z celkové ceny. Pořizovací cena tepelných čerpadel je ovšem kompenzována výrazně menšími náklady na provoz. Návratnost investice do tepleného čerpadla se může velmi lišit podle druhu použitého tepelného čerpadla a jiných faktorů.
Náklady na instalaci tepelného čerpadla pro vytápění novostavby se vrátí již během 5-7 let. V případě instalace tepelného čerpadla do již stojící budovy mohou být ještě kratší.

 

 

 

Principy a druhy tepelných čerpadel


Princip tepelného čerpadla je znám lidstvu poměrně dlouhou dobu. Již roku 1748 skot William Culen úspěšně dosáhl umělého zmražení hmoty (podchlazení bez vlivu počasí). Přeskočíme-li několik vývojových kroků tepelného čerpadla dostaneme se k prvnímu funkčnímu tepelnému čerpadlu, který sestrojil v letech 1855- 1857 Peter Ritter von Rittinger. Tento stroj byl zajisté velmi primitivní a neměl příliš velkou účinnost. V dnešní době díky moderním výrobním technologiím a vysoké úrovni automatizace jsem schopni relativně levně vyrábět spolehlivá tepelná čerpadla.


Tepelné čerpadlo tepelnou energii nevyrábí, ale mění (přečerpává) nízkopotenciální tepelnou energii na využitelnou energii. Pracuje na principu obráceného Carnotova jevu, který se skládá ze čtyř základních cyklů (obr.):

  1. Plynné chladivo je stlačeno kompresorem. Stlačením chladivo výrazně zvýši svoji teplotu.
  2. Následně v kondensátoru se ochladí, předá část své tepelné energie topnému systému a zkondenzuje (zkapalní).
  3. Kapalné chladivo je expanzní tryskou vstřikováno do výparníku. Díky velkému tlakovému rozdílu způsobenému tryskou se chladivo podchladí na teplotu v rozsahu -20°C až -45°C (hodnoty podchlazení se liší podle použitého chladiva atd.)
  4. Protože bod varu chladiva je nižší než teploty výparníku, chladivo vaří a odpařuje se. Plynné chladivo je nasáváno kompresorem (1. cyklus).

 

Princip tepelného čerpadla


Princip tepelného čerpadlaJako pohon kompresoru nejčastěji bývá použit elektromotor. Poměr tepelné energie předané tepelným čerpadlem do topného systému a elektrické energie potřebné k pohonu kompresoru se nazývá topný faktor (COP). U kvalitních tepelných čerpadel průměrný COP= 3,5 a více.Čím vyšší je topný faktor, tím nižší jsou náklady na vytápějí objektu. K dosažení vysokého topného faktoru je důležité použít kvalitní kompresor. Dále potom na účinnost, tím i na efektivnost provozu TČ má velký vliv jaká je kondenzační a vypařovací teplota chladiva.

Kondenzační teplota je dána požadovanou teplotou topného systému, protože kondenzační teplota musí být vyšší než je teplota topného systému. Čím vyšší je kondenzační teplota, tím více kompresor musí chladivo stlačit a spotřebuje více elektrické energie. Proto je důležité, aby teplota topného systému byla co nejnižší možná. Tepelná čerpadla jsou schopna pracovat s teplotou topného systému do 55°C.

Na spotřebu elektrické energie kompresoru má také velký vliv vypařovací teplota. Čím vyšší je vypařovací teplota chladiva tím vyšší je tlak chladiva a také rozdíl tlaku který musím kompresor dosáhnout.

 

Nejčastěji jsou používány dva druhy zdroje nízkopotenciální energie. Vzduch nebo kapalina. Je li zdrojem nízkoteplotní energie vzduch, výparník je konstruován na proudění poměrně velkého objemu vzduchu, který vychlazuje. Pokud je jako zdroj nízkopotenciální energie kapalina, výparník je konstruován nejčastěji jako deskový výměník, přes kterou proudí ochlazovaná kapalina.

 

 

 

Tepelná čerpadla VZDUCH - VODA


Moderním, ekologický a z provozního hlediska úsporný systém pro vytápění a ohřev bazénů je tepelné čerpadlo. Je mnoho druhů tepelných čerpadel. Nejrozšířenější v České republice jsou tepelná čerpadla VZDUCH – VODA, tepelná čerpadla VODA-VODA a tepelná čerpadla ZEMĚ – VODA. Pro vytápění průmyslových objektů a velkoplošných hal jsou často vhodnější teplená čerpadla typu VZDUCH – VZDUCH.

Pořizovací náklady tepelných čerpadel mohou být vyšší než u jiných zdrojů tepla. Při správném návrhu tepelného čerpadla, vhodném výběru dodavatele a precizní instalaci je rozdíl mezi pořizovací cenou topného systému s tepelným čerpadlem a topného systému s jiným zdrojem jen pouze několik procent z celkové ceny. Pořizovací cena tepelných čerpadel je ovšem kompenzována výrazně menšími náklady na provoz. Návratnost investice do tepleného čerpadla se může velmi lišit podle druhu použitého tepelného čerpadla a jiných faktorů.
Náklady na instalaci tepelného čerpadla pro vytápění novostavby se vrátí již během 5-7 let. V případě instalace tepelného čerpadla do již stojící budovy mohou být ještě kratší.

 

 

 

Tepelná čerpadla VODA - VODA


Moderním, ekologický a z provozního hlediska úsporný systém pro vytápění a ohřev bazénů je tepelné čerpadlo. Je mnoho druhů tepelných čerpadel. Nejrozšířenější v České republice jsou tepelná čerpadla VZDUCH – VODA, tepelná čerpadla VODA-VODA a tepelná čerpadla ZEMĚ – VODA. Pro vytápění průmyslových objektů a velkoplošných hal jsou často vhodnější teplená čerpadla typu VZDUCH – VZDUCH.

Pořizovací náklady tepelných čerpadel mohou být vyšší než u jiných zdrojů tepla. Při správném návrhu tepelného čerpadla, vhodném výběru dodavatele a precizní instalaci je rozdíl mezi pořizovací cenou topného systému s tepelným čerpadlem a topného systému s jiným zdrojem jen pouze několik procent z celkové ceny. Pořizovací cena tepelných čerpadel je ovšem kompenzována výrazně menšími náklady na provoz. Návratnost investice do tepleného čerpadla se může velmi lišit podle druhu použitého tepelného čerpadla a jiných faktorů.
Náklady na instalaci tepelného čerpadla pro vytápění novostavby se vrátí již během 5-7 let. V případě instalace tepelného čerpadla do již stojící budovy mohou být ještě kratší.

 

 

 

Tepelná čerpadla pro ohřev bazénů


Výhodou vytápění bazénů tepelným čerpadlem oproti solárnímu ohřevu je nezávislost na slunečním svitu. Další výhodou vytápění bazénů tepelným čerpadlem oproti elektrickému ohřevu je úspora až 80% elektrické energie, tím i nákladů na ohřev bazénu.

Naše bazénová tepelná čerpadla jsou připraveny přímo k instalaci. Po umístění jednotky bazénového tepelného čerpadla připojíte elektrické napájení a okruh bazénové vody. Není zapotřebí práce servisního technika telených čerpadel!

 

  « zpětÚvod  |  Tepelná čerpadla  |  Rekuperační jednotky  |  Služby  |  Reference  |  Kontakt  |  Jak ušetřit za topení  |  
odkazy    Webdesign STUDIO VIRTUALIS